"look out one's window" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: look out the window
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uważać czyjś okno
  1. look czasownik + window rzeczownik
    Silna kolokacja

    When I looked out my window again, he was gone.

    Podobne kolokacje: