"fourth-story window" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czwarty-historia okno
  1. fourth-story przymiotnik + window rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The fourth-story windows are the same as the ones below.

    Podobne kolokacje: