"door window" — Słownik kolokacji angielskich

door window kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okno drzwi
  1. door rzeczownik + window rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It looked through the small door window, asked what was going on, and then told them all to stand back.

    Podobne kolokacje: