"loft window" — Słownik kolokacji angielskich

loft window kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okno strychu
  1. loft rzeczownik + window rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Sam took the other end of the loft, where he could watch out the loft window in case anyone came by water.

    Podobne kolokacje: