"watch from the window" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popatrz z okna
  1. watch czasownik + window rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "We hadn't seen each other in about a month, and I remember watching from my window as you got out of the car."

    Podobne kolokacje: