ANGIELSKI NA ŚWIĘTA -50%Podaruj sobie prezent!Sprawdź

"window" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

window rzeczownik

rzeczownik + window
Kolokacji: 181
glass window • Microsoft Window • car window • bedroom window • shop window • side window • bay window • picture window • ...
window + rzeczownik
Kolokacji: 138
Windows Vista • window frame • window seat • Windows version • window sill • window ledge • Windows Server • window glass • ...
window + czasownik
Kolokacji: 108
window opens • window overlooking • window facing • window dressing • window closes • window looks • window gives • window shows • ...
czasownik + window
Kolokacji: 124
break windows • install windows • use Windows • include windows • look out of the window • open in a window • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 34
(3) use, design, dedicate
Kolokacji: 3
(5) look, jump, face
Kolokacji: 6
(9) shatter, blow, light
Kolokacji: 3
(11) provide, leave, offer
Kolokacji: 3
2. find a window = znajdź okno find a window
6. Window based = Okno oparło Window based
  • From the rear seat, Quill looked out through the window.
  • Belle was sitting against the passenger door, looking out at the river through the open window.
  • They look out through the window at the swimming pool, and then embrace.
  • Casement shook his head, turned away and looked out through the big window behind him.
  • "My heel has snapped," she said to the man who looked out through the tiny window.
  • He turned in his chair and looked out through the other window.
  • She turned, looking out through the window at the desert.
  • I walked back over and looked out through the open window.
  • Right then, Steve was looking out through the window.
  • Carrie looked out through the window into the busy street.
(14) roll
Kolokacji: 2
(15) flank, surmount
Kolokacji: 2
przymiotnik + window
Kolokacji: 257
open window • broken window • narrow window • tall window • arched window • front window • floor-to-ceiling window • French window • ...
przyimek + window
Kolokacji: 42
without windows • for Windows • with windows • of windows • including windows • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.