"landing window" — Słownik kolokacji angielskich

landing window kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okno lądowania
  1. landing rzeczownik + window rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    One branch gave onto a small landing window, the neck of which had been broken for years.

    Podobne kolokacje: