"landing" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "landing" po angielsku

landing **

obrazek do "landing" po polsku Coming in for a landing SpaceShipOne landing coming in for a landing. an emergency landing March
rzeczownik
 1. lądowanie [policzalny lub niepoliczalny]
  Landing is the most dangerous phase of flight. (Lądowanie jest najbardziej niebezpieczną fazą lotu.)
  All cell phones must be turned off during take-off and landing. (Wszystkie telefony komórkowe muszą być wyłączone podczas startu i lądowania.)
 2. półpiętro, spocznik międzypiętrowy (element schodów) [policzalny]
  Wait for me at the landing. (Poczekaj na mnie na półpiętrze.)
  They have a big window at the landing. (Oni mają duże okno na półpiętrze.)
 3. podest, spocznik (element schodów) [policzalny]
 4. desant [policzalny]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

landing **
landing stage BrE

winter landing
rzeczownik
 1. pomost [policzalny]
  Max wanted me to meet him up on the landing, in the woods. (Max chciał bym spotkała się z nim na pomoście w lesie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "land" po polsku Ten niewielki skrawek lądu jest ... obrazek do "land" po polsku
rzeczownik
 1. ziemia, pole [niepoliczalny]
  This land is good for growing fruit trees. (Ta ziemia jest dobra do uprawy drzew owocowych.)
  What will you do with such a big land? (Co zrobisz z tak dużym polem?)
  I am going to develop this land. (Zamierzam rozwinąć to pole.)
 2. ląd [niepoliczalny]
  Can you see the land? (Widzisz ląd?)
  After three months on the boat I dreamt about dry land. (Po trzech miesiącach na statku śniłem o suchym lądzie.)
 3. kraj, kraina termin literacki [policzalny]
  It was a land famous for its pastries. (To była kraina słynąca ze swoich wypieków.)
  Let me take you to a magical land. (Pozwól, że zabiorę cię do magicznej krainy.)
 4. grunt [niepoliczalny]
  Land in this place is very unstable. (Grunt w tym miejscu jest bardzo niestabilny.)
  Our land is rich. We will have a lot of carrots. (Nasz grunt jest żyzny. Będziemy mieli dużo marchewek.)
 5. pole (element lufy)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. lądować [nieprzechodni]
  Call me as soon as your plane lands. (Zadzwoń do mnie jak tylko twój samolot wyląduje.)
  The plane landed on schedule. (Samolot wylądował zgodnie z rozkładem.)
  We had to land in Rome due to the storm. (Musieliśmy lądować w Rzymie z powodu burzy.)
 2. spadać [nieprzechodni]
  He jumped out of the window and landed on bin liners. (On wyskoczył z okna i spadł na worki na śmieci.)
  The cat landed from the window. (Kot spadł z okna.)
 3. wysadzać, wyładowywać [przechodni]
  Land these books and take them upstairs. (Wyładuj te książki i zanieś je na górę.)
  We have already landed the couch. (Już wyładowaliśmy kanapę.)
 4. wylądować (np. w szpitalu), trafiać gdzieś (np. do więzienia), znajdować się (np. w niekorzystnej sytuacji) [nieprzechodni]
  She landed in an awkward situation. (Ona znalazła się w niezręcznej sytuacji.)
 5. zdobyć coś (w niespodziewany i/lub bezproblemowy sposób) [przechodni]
  This year, apart from increased salary, we also landed new computers. (W tym roku, poza zwiększonymi wypłatami, dostaliśmy również nowe komputery.)
  I landed a spacious apartment in the centre. (Zdobyłam przestronne mieszkanie w centrum.)
 6. złowić (rybę) [przechodni]
  Last week my brother landed small fish. (W zeszłym tygodniu mój brat złowił małą rybę.)
 7. dobijać do brzegu

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. lądowy

Powiązane zwroty — "landing"

rzeczownik
przymiotnik
soft landing = miękkie lądowanie (np. samolotu) +1 znaczenie
kolokacje

powered by  eTutor logo