"pomost" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pomost" po polsku

pomost

obrazek do "bridge" po polsku Bridge actually contains. Tower Bridge crosses obrazek do "pier" po polsku winter landing
rzeczownik
 1. bridge ***
  • most, pomost (nad rzeką, drogą) [policzalny]
   I'll wait for you near the bridge. (Będę czekał na ciebie w pobliżu mostu.)
   They drove across the bridge. (Oni przejechali przez most.)
  • pomost, połączenie, most (w znaczeniu przenośnym) [policzalny]
   We have to find a bridge between these two problems. (Musimy znaleźć połączenie pomiędzy tymi dwoma problemami.)
   link synonim: link
 2. pier , *
  • molo, pomost [policzalny]
   She wants to meet you on the pier when your shift's over. (Ona chce się z tobą spotkać na molo, jak skończysz swoją zmianę.)
   He went to the end of the pier and sat down to look at the sea. (On poszedł na koniec pomostu i usiadł, by popatrzeć na morze.)
 3. landing ** , landing stage British English   [policzalny]
  Max wanted me to meet him up on the landing, in the woods. (Max chciał bym spotkała się z nim na pomoście w lesie.)
 4. catwalk
 5. jetty
 6. footplate
 7. jutty
idiom
 1. stepping stone , także: stepping-stone

"pomost" — Słownik kolokacji angielskich

landing stage kolokacja
 1. landing rzeczownik + stage rzeczownik = pomost
  Silna kolokacja

  As they passed the landing stage and moved on towards the beach he looked back.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo