ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

bridge = most, pomost (nad rzeką, drogą)

Tower Bridge crosses

Źródło: http://www.richard-seaman.com/Travel/UK/London/Highlights/index.html

most, pomost (nad rzeką, drogą)

bridge = most, pomost (nad rzeką, drogą)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

I'll wait for you near the bridge. = Będę czekał na ciebie w pobliżu mostu.