BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"podwozie samolotu" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podwozie samolotu" po polsku

podwozie samolotu

obrazek do "landing gear" po polsku landing gear door seals.
rzeczownik
 1. landing gear   [niepoliczalny]
  We can't land, the landing gear is damaged. (Nie możemy lądować, podwozie samolotu jest uszkodzone.)
  The mechanic fixed the landing gear. (Mechanik naprawił podwozie samolotu.)
  link synonim: undercarriage

"podwozie samolotu" — Słownik kolokacji angielskich

landing gear kolokacja
 1. landing rzeczownik + gear rzeczownik = podwozie samolotu
  Bardzo silna kolokacja

  All we'd do would be to damage the landing gear, which wouldn't stop them getting off.

powered by  eTutor logo