"look out one's windows" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: look out the window
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uważać czyjś okna
  1. look czasownik + window rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She turned away and went to look out the window.

    Podobne kolokacje: