"tower window" — Słownik kolokacji angielskich

tower window kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okno wieży
  1. tower rzeczownik + window rzeczownik
    Silna kolokacja

    There was too much light coming in the tower window.

    Podobne kolokacje: