"watch from one's window" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: watch from the window
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): patrzyć z czyjś okno
  1. watch czasownik + window rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "We hadn't seen each other in about a month, and I remember watching from my window as you got out of the car."

    Podobne kolokacje: