"third-story window" — Słownik kolokacji angielskich

third-story window kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okno trzeci-historia
  1. third-story przymiotnik + window rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He could swing from it, and work on a barred third-story window.

    Podobne kolokacje: