"glimpse through a window" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mignięcie przez okno
  1. glimpse czasownik + window rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    With ringing ears, father and daughter clutched floor planks as the tree swung over so far, Nelo glimpsed the ground through a gaping window.

    Podobne kolokacje: