"sixth-story window" — Słownik kolokacji angielskich

sixth-story window kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okno szósty-historia
  1. sixth-story przymiotnik + window rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    At the time, the police said he had stabbed her and hurled her body out a sixth-story window.

    Podobne kolokacje: