"watch through the window" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popatrz przez okno
  1. watch czasownik + window rzeczownik
    Luźna kolokacja

    As the waiter returned with my change, I sat watching her through the window.

    Podobne kolokacje: