"find a window" — Słownik kolokacji angielskich

find a window kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znajdź okno
  1. find czasownik + window rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I had to find and break a window to get into the back of the club.

    Podobne kolokacje: