BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"setting" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

setting rzeczownik

rzeczownik + setting
Kolokacji: 115
place setting • school setting • table setting • default setting • hospital setting • ...
setting + rzeczownik
Kolokacji: 3
setting sun • setting moon • settings menu
setting + czasownik
Kolokacji: 20
setting allows • setting includes • setting makes • setting provides • setting uses • ...
czasownik + setting
Kolokacji: 30
review one's settings • update one's settings • use settings • provide a setting • setting is supported • ...
przymiotnik + setting
Kolokacji: 267
urban setting • natural setting • rural setting • different setting • intimate setting • new setting • social setting • clinical setting • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 40
1. urban setting = sceneria dużego miasta urban setting
  • He wrote about the urban setting of Hungary in his work.
  • A music video was also shot for the single, where it featured the group in an urban setting.
  • His goal in school was to create art for urban settings.
  • The teachers said it was exciting to watch the students learn about plants, especially in an urban setting.
  • If they were in an urban setting, the company would spend more money on an entirely new office.
  • "And that is no easy job in an urban setting."
  • Most of the installations are done in a urban setting.
  • The association's research shows that less than 20 percent of consumers want to live in an urban setting.
  • It is an older area with a fair number of established trees for an urban setting.
  • Still, working in an urban setting and a more complex society raises new issues.
2. rural setting = wiejska sceneria rural setting
3. pastoral setting = ustawienie sielanki pastoral setting
4. bucolic setting = ustawienie bukoliki bucolic setting
5. rustic setting = wiejska sceneria rustic setting
7. semi-rural setting = pół-wiejskie ustawienie semi-rural setting
(2) natural, normal, typical
Kolokacji: 3
(6) clinical, neutral, objective
Kolokacji: 3
(7) perfect, exact, airy
Kolokacji: 3
(12) traditional, nontraditional
Kolokacji: 2
(14) original, initial, novel
Kolokacji: 3
(17) outdoor, indoor, open-air
Kolokacji: 3
(18) main, primary
Kolokacji: 2
(22) suburban, American, four-part
Kolokacji: 3
(23) industrial, commercial, retail
Kolokacji: 3
(24) institutional, pre-hospital
Kolokacji: 2
(25) romantic, physical, attractive
Kolokacji: 3
(27) picturesque, colorful
Kolokacji: 2
(31) domestic, interior, coastal
Kolokacji: 3
(35) architectural, separate
Kolokacji: 2
(36) evocative, glamorous
Kolokacji: 2
(39) casual, everyday
Kolokacji: 2
(41) futuristic, surreal, dreamlike
Kolokacji: 3
(42) geographical, geographic
Kolokacji: 2
(43) tropical, ornate
Kolokacji: 2
(44) theatrical, operatic
Kolokacji: 2
(48) wooded, woodsy, forested
Kolokacji: 3
(49) simple, rugged, complex
Kolokacji: 3
(54) Western, regional
Kolokacji: 2
(55) dark, festive, somber
Kolokacji: 3
(56) automatic, manual
Kolokacji: 2
(58) military, operational
Kolokacji: 2
(59) charming, magical
Kolokacji: 2
(60) best, better, optimal
Kolokacji: 3
(62) official, liturgical, regular
Kolokacji: 3
(63) alternative, bizarre
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.