"on one's setting" — Słownik kolokacji angielskich

on one's setting kolokacja
Popularniejsza odmiana: on the setting
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na czyjś ustawienie
  1. on przyimek + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The total number of points available to spend depends on the setting and players.

    Podobne kolokacje: