"setting uses" — Słownik kolokacji angielskich

setting uses kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ustalając wykorzystania
  1. setting rzeczownik + use czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The orchestral setting of the March used two additional trombones.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo