"setting includes" — Słownik kolokacji angielskich

setting includes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ustawienie obejmuje
  1. setting rzeczownik + include czasownik
    Zwykła kolokacja

    The setting must include the fantastic facts of daily life.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo