"setting allows" — Słownik kolokacji angielskich

setting allows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ustawienie pozwala
  1. setting rzeczownik + allow czasownik
    Zwykła kolokacja

    First, small settings allow children and teachers to know one another.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo