ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"at the setting" — Słownik kolokacji angielskich

at the setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przy ustawieniu
  1. at przyimek + setting rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The clock's hands are still there, at the most optimistic setting yet.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo