ZAKOCHAJ SIĘ W ANGIELSKIM! Ostatnie dni promocji -40% na kurs eTutor angielski!Sprawdź

"setting" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

setting rzeczownik

rzeczownik + setting
Kolokacji: 115
place setting • school setting • table setting • default setting • hospital setting • ...
setting + rzeczownik
Kolokacji: 3
setting sun • setting moon • settings menu
setting + czasownik
Kolokacji: 20
setting allows • setting includes • setting makes • setting provides • setting uses • ...
czasownik + setting
Kolokacji: 30
review one's settings • update one's settings • use settings • provide a setting • setting is supported • ...
przymiotnik + setting
Kolokacji: 267
urban setting • natural setting • rural setting • different setting • intimate setting • new setting • social setting • clinical setting • ...
przyimek + setting
Kolokacji: 14
of settings • with settings • in a setting • from the setting • into a setting • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
(1) of, with, in, from, into, ...
Kolokacji: 14
  • But it was hard to tell that from the setting.
  • I like to put people from totally different settings together.
  • Maybe the fire of the Plains camp came from their setting.
  • With so much competition from the setting, the show cannot have been easy to mount.
  • Of the three artists, he is the one who most suffers from the setting.
  • From the first setting of the snares he had success.
  • Should it be from a period different from the 1907 setting?
  • To help the rash go away, remove your baby from the warm setting.
  • The most important difference between the two approaches ensued from the public setting of the court case.
  • You go from the setting, to the person, to the looking at nature, to the internal feelings.
8. at the setting = przy ustawieniu at the setting
10. through settings = przez ustawienie through settings
11. including settings = w tym ustawienie including settings
12. within a setting = w obrębie ustawienia within a setting
13. across settings = przez ustawienie across settings
14. due to one's setting = z powodu czyjś ustawienie due to one's setting

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.