"setting gives" — Słownik kolokacji angielskich

setting gives kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ustawienie sprawia
  1. setting rzeczownik + give czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The boundless setting gives him a new perspective on his own identity.

    Podobne kolokacje: