ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"setting makes" — Słownik kolokacji angielskich

setting makes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ustawienie robi
  1. setting rzeczownik + make czasownik
    Luźna kolokacja

    The town's strategic setting has made it an important settlement throughout its long history.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo