"in the setting" — Słownik kolokacji angielskich

in the setting kolokacja
Popularniejsza odmiana: in a setting
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w ustawieniu
  1. in przyimek + setting rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    And I have found my way in a new setting.

    Podobne kolokacje:

podobne do "in the setting" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "in the setting" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik