"setting varies" — Słownik kolokacji angielskich

setting varies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ustawienie różni się
  1. setting rzeczownik + vary czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The setting of Candide varies for other reasons, too.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo