"setting overlooking" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ustalając przeoczanie
  1. setting rzeczownik + overlook czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    All-inclusive units are in villas and a great house in tropical setting overlooking Caribbean.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo