PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"setting" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

setting rzeczownik

rzeczownik + setting
Kolokacji: 115
place setting • school setting • table setting • default setting • hospital setting • ...
setting + rzeczownik
Kolokacji: 3
setting sun • setting moon • settings menu
setting + czasownik
Kolokacji: 20
setting allows • setting includes • setting makes • setting provides • setting uses • ...
czasownik + setting
Kolokacji: 30
review one's settings • update one's settings • use settings • provide a setting • setting is supported • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
(1) review, see, control, ensure
Kolokacji: 4
1. use settings = ustawienie wykorzystania use settings
3. setting is supported = ustawienie jest poparte setting is supported
4. use in settings = wykorzystanie w ustawienie use in settings
5. serve in a setting = służ w ustawieniu serve in a setting
6. offer in a setting = zaoferuj w ustawieniu offer in a setting
(4) include, feature
Kolokacji: 2
przymiotnik + setting
Kolokacji: 267
urban setting • natural setting • rural setting • different setting • intimate setting • new setting • social setting • clinical setting • ...
przyimek + setting
Kolokacji: 14
of settings • with settings • in a setting • from the setting • into a setting • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.