"home-like setting" — Słownik kolokacji angielskich

home-like setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ustawienie w stylu miejsce
  1. home-like przymiotnik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The suites provide a peaceful environment in a home-like setting for palliative care patients and their families.

    Podobne kolokacje: