"rural setting" — Słownik kolokacji angielskich

rural setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiejska sceneria
  1. rural przymiotnik + setting rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But most students and faculty view the rural setting as an asset.