ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"natural setting" — Słownik kolokacji angielskich

natural setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naturalna sceneria
  1. natural przymiotnik + setting rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "But I have no idea why it's there, or even if the ability is used in natural settings."