"urban setting" — Słownik kolokacji angielskich

urban setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sceneria dużego miasta
  1. urban przymiotnik + setting rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He wrote about the urban setting of Hungary in his work.