"village setting" — Słownik kolokacji angielskich

village setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miejscowe ustawienie
  1. village rzeczownik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Eisemann Center is part of an urban village setting.

    Podobne kolokacje: