"waterfront setting" — Słownik kolokacji angielskich

waterfront setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ustawienie nadbrzeżne
  1. waterfront rzeczownik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The hard-edged orange and yellow waterfront setting is complete with an open kitchen, pizza oven and rotisserie.

    Podobne kolokacje: