PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"setting" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

setting rzeczownik

rzeczownik + setting
Kolokacji: 115
place setting • school setting • table setting • default setting • hospital setting • ...
setting + rzeczownik
Kolokacji: 3
setting sun • setting moon • settings menu
setting + czasownik
Kolokacji: 20
setting allows • setting includes • setting makes • setting provides • setting uses • ...
czasownik + setting
Kolokacji: 30
review one's settings • update one's settings • use settings • provide a setting • setting is supported • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
(1) review, see, control, ensure
Kolokacji: 4
1. update one's settings = aktualizacja czyjś ustawienie update one's settings
3. make a setting = marki ustawienie make a setting
6. setting designed = ustawienie zaprojektowało setting designed
7. find in settings = znajdź w ustawienie find in settings
8. set in a setting = zbiór w ustawieniu set in a setting
9. write a setting = napisz ustawienie write a setting
10. play in a setting = zagraj w ustawieniu play in a setting
11. setting is moved = sceneria jest przestawiona setting is moved
12. compose a setting = napisz ustawienie compose a setting
13. make in a setting = zrób w ustawieniu make in a setting
14. setting called = ustawienie zadzwoniło setting called
(4) include, feature
Kolokacji: 2
przymiotnik + setting
Kolokacji: 267
urban setting • natural setting • rural setting • different setting • intimate setting • new setting • social setting • clinical setting • ...
przyimek + setting
Kolokacji: 14
of settings • with settings • in a setting • from the setting • into a setting • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.