PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"setting" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

setting rzeczownik

rzeczownik + setting
Kolokacji: 115
place setting • school setting • table setting • default setting • hospital setting • ...
setting + rzeczownik
Kolokacji: 3
setting sun • setting moon • settings menu
setting + czasownik
Kolokacji: 20
setting allows • setting includes • setting makes • setting provides • setting uses • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
2. setting makes = ustawienie robi setting makes
3. setting provides = ustawienie uwzględnia setting provides
4. setting uses = ustalając wykorzystania setting uses
5. setting gives = ustawienie sprawia setting gives
6. setting takes = ustawienie wymaga setting takes
7. setting changes = ustalając zmiany setting changes
8. setting overlooking = ustalając przeoczanie setting overlooking
9. setting varies = ustawienie różni się setting varies
10. setting offers = ustawienie daje setting offers
(3) range, seem, appear, consist
Kolokacji: 4
(4) suggest, evoke
Kolokacji: 2
czasownik + setting
Kolokacji: 30
review one's settings • update one's settings • use settings • provide a setting • setting is supported • ...
przymiotnik + setting
Kolokacji: 267
urban setting • natural setting • rural setting • different setting • intimate setting • new setting • social setting • clinical setting • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.