BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"setting" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

setting rzeczownik

rzeczownik + setting
Kolokacji: 115
place setting • school setting • table setting • default setting • hospital setting • ...
setting + rzeczownik
Kolokacji: 3
setting sun • setting moon • settings menu
setting + czasownik
Kolokacji: 20
setting allows • setting includes • setting makes • setting provides • setting uses • ...
czasownik + setting
Kolokacji: 30
review one's settings • update one's settings • use settings • provide a setting • setting is supported • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
(1) review, see, control, ensure
Kolokacji: 4
1. review one's settings = przegląd czyjś ustawienie review one's settings
2. see in a setting = zobacz w ustawieniu see in a setting
3. control settings = ustawienie kontrolujące control settings
4. ensure one's settings = zapewniać czyjś ustawienie ensure one's settings
  • If you are using assistive technology to view web content, please ensure your settings allow for the page content to update after initial load (this is sometimes called "forms mode").
(4) include, feature
Kolokacji: 2
przymiotnik + setting
Kolokacji: 267
urban setting • natural setting • rural setting • different setting • intimate setting • new setting • social setting • clinical setting • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.