"including settings" — Słownik kolokacji angielskich

including settings kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w tym ustawienie
  1. including przyimek + setting rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It covers the main operations of a word processor, including basic settings, editing and formatting.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo