"landscape setting" — Słownik kolokacji angielskich

landscape setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sceneria pejzażowa
  1. landscape rzeczownik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This landscape setting appealed to the Kanak people when the centre was inaugurated.