ZAKOCHAJ SIĘ W ANGIELSKIM! Ostatnie dni promocji -40% na kurs eTutor angielski!Sprawdź

"landscape" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

landscape rzeczownik

rzeczownik + landscape
Kolokacji: 33
desert landscape • mountain landscape • winter landscape • media landscape • painting landscape • ...
landscape + rzeczownik
Kolokacji: 50
landscape architect • landscape painting • landscape painter • landscape architecture • landscape designer • landscape design • ...
landscape + czasownik
Kolokacji: 36
landscape changes • landscape looks • landscape surrounding • landscape consists • landscape makes • ...
czasownik + landscape
Kolokacji: 30
paint landscapes • know for one's landscapes • dominate the landscape • depict landscapes • change the landscape • ...
przymiotnik + landscape
Kolokacji: 323
political landscape • urban landscape • natural landscape • American landscape • cultural landscape • beautiful landscape • ...
przyimek + landscape
Kolokacji: 16
for landscapes • across the landscape • over the landscape • through a landscape • into the landscape • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.