ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"to settings" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "to settings" po angielsku

rzeczownik
 1. otoczenie, miejsce, plener [policzalny]
  It's a lovely setting for a house. (To jest urocze miejsce na dom.)
  Our cottage stands in a beautiful setting. (Nasza chatka stoi w pięknym otoczeniu.)
 2. sceneria (filmu), oprawa (np. ceremonii) [policzalny]
  The setting of their wedding was beautiful. (Oprawa ich ślubu była piękna.)
  I really liked the setting of this film! (Naprawdę podobała mi się sceneria tego filmu!)
 3. ustawienie (temperatury), regulacja (urządzenia) [policzalny]
  The setting of the temperature in this room is too low. (Ustawienie temperatury w tym pokoju jest zbyt niskie.)
  I will show you how to use the temperature setting. (Pokażę ci jak korzystać z ustawień temperatury.)
 4. oprawa (diamentu), osadzenie (kamienia w biżuterii) [policzalny]
  The setting of the diamond in a gold band made the ring so pretty. (Oprawa diamentu w złotą obrączkę sprawiła, że ten pierścionek był tak ładny.)
  The diamond fell out of the setting. (Diament wypadł z oprawy.)
 5. układ (czegoś)
  The setting of our apartment is very comfortable. (Układ naszego mieszkania jest bardzo wygodny.)
  Find a pattern in the setting of these figures. (Znajdź wzór w układzie tych figur.)
 6. miejsce akcji (np. w książce)
  The setting of the book is a medieval village. (Miejscem akcji tej książki jest średniowieczna wioska.)
 7. nastawa

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. posadowienie (np. budynku)
obrazek do "settings" po polsku
rzeczownik
 1. ustawienia
  This was one of the many settings for the game. (To było jedno z wielu ustawień gry.)
  Click on settings. (Kliknij w ustawienia.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"to settings" — Słownik kolokacji angielskich

to settings kolokacja
Popularniejsza odmiana: to the setting
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do ustawienie
 1. to przyimek + setting rzeczownik
  Silna kolokacja

  But now I paid no attention to the setting of the sun.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo