BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"setting" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

setting rzeczownik

rzeczownik + setting
Kolokacji: 115
place setting • school setting • table setting • default setting • hospital setting • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
1. place setting = zastawa stołowa dla jednej osoby place setting
2. power setting = ustawienie ze wspomaganiem power setting
3. home setting = ustawienie domowe home setting
4. office setting = ustawienie biurowe office setting
5. country setting = sceneria wiejska country setting
  • They buy a beautiful lakeside home in an idyllic country setting.
  • They are designed for developing country settings as a low cost bridging technology.
  • Adult male circumcision outcomes: experience in a developing country setting.
  • The album featured songs in a more traditional country setting.
  • They also come for the charm of reading a book in a country setting.
  • Neglected children should live together in a bucolic country setting.
  • "What we're trying to do here is to educate ourselves and others to understand what you really need to live well in a country setting."
  • The narrator tells the tale of the old days in a traditional country setting.
  • We wanted more space, but we weren't necessarily looking for a country setting.
  • The airy office building that opened in 1984 in a country setting is still inside the city's limit, by 50 feet.
6. landscape setting = sceneria pejzażowa landscape setting
7. scene setting = ustawienie sceny scene setting
8. prison setting = ustawienie w więzieniu prison setting
(2) school, education
Kolokacji: 2
(4) default, priority, precedent
Kolokacji: 3
(8) fantasy, poetry, Goethe
Kolokacji: 3
(9) goal, target, policy, agenda
Kolokacji: 4
(10) campaign, registry
Kolokacji: 2
(13) browser, parameter
Kolokacji: 2
(14) text, psalm, poem, platinum
Kolokacji: 4
(18) university, college, church
Kolokacji: 3
(21) mountain, museum, Riverside
Kolokacji: 3
(22) temperature, brightness
Kolokacji: 2
(23) suspension, emergency
Kolokacji: 2
(24) camera, aperture, thermostat
Kolokacji: 3
(25) speed, throttle, stun
Kolokacji: 3
(26) ISO, BIOS
Kolokacji: 2
(27) nightclub, club
Kolokacji: 2
setting + rzeczownik
Kolokacji: 3
setting sun • setting moon • settings menu
setting + czasownik
Kolokacji: 20
setting allows • setting includes • setting makes • setting provides • setting uses • ...
czasownik + setting
Kolokacji: 30
review one's settings • update one's settings • use settings • provide a setting • setting is supported • ...
przymiotnik + setting
Kolokacji: 267
urban setting • natural setting • rural setting • different setting • intimate setting • new setting • social setting • clinical setting • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.