"agricultural setting" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rolne ustawienie
  1. agricultural przymiotnik + setting rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Also on the property are eleven contributing outbuildings and the agricultural setting.