"office setting" — Słownik kolokacji angielskich

office setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ustawienie biurowe
  1. office rzeczownik + setting rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Example: A lunch room in an office setting has limited hours of operation.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo