"in this setting" — Słownik kolokacji angielskich

in this setting kolokacja
Popularniejsza odmiana: in a setting
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w tym ustawieniu
  1. in przyimek + setting rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    And I have found my way in a new setting.

    Podobne kolokacje: