"pastoral setting" — Słownik kolokacji angielskich

pastoral setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ustawienie sielanki
  1. pastoral przymiotnik + setting rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The modern architecture complemented the pastoral setting; the house listed for $1,095,000.

    Podobne kolokacje: